De här fraserna måste vi som har kontakt med engelskspråkiga kunna!

 

 

_ Do you shark? (Hajar du?)

- No but hallo, I feel again you! (Nej men hejsan, jag känner igen dig!)

- Oops, my heavy coin! (Oj, min tunga slant!)

- Would you have coffee on the food? (Vill du ha kaffe på maten?)

- How plenty is the bell? (Hur mycket är klockan?)

- Are you pig and cry today? (Är du pigg och kry idag?)

- Shoot around yourself! (Sköt om dig!)

- Look you not if! (Se dig inte om!)

- Is it overheadtaken possible? (Är det överhuvudtaget möjligt?)

- I have never heard on husband! (Jag har aldrig hört på maken!)

- How stands it to? It's banging and walking! (Hur står det till? Det  knallar och går!)

- Listen to the pink-yard-radio! (Lyssna på skärgårdsradion!)

- To jump into a crazy barrel. (Att hoppa i galen tunna)

- Where took the road the road? (Vart tog vägen vägen?)

- We are out on a field and field! (Vi är ute på en åker och åker!)

- Beat yourself down! (Slå dig ned!)

- I give seventeen in that! (Det ger jag sjutton i!)

- How much am I guilty? (Hur mycket är jag skyldig?)

- Take yourself in the fire! (Ta dig i brasan!)

- How's the lay? (Hur är läget?)

- Do you fat? (Fattar du?)

- He is tapped behind a wagon. (Han är "tappad bakom en vagn")

- Cool in the storm. (Lugn i stormen.)

Lite gammalt, lite nytt..........

- Do you forsake with not? (Försöker du med nåt?)

- How walks it in the plug? (Hur går det i plugget?)

- There is no danger on the roof, just give the iron. (Ingen fara på taket, bara ge järnet.)

- Bellclean! (Klockrent!)

- Hit you down and take for you of the cookies. (Slå dig ner och ta för dig av kakorna.)

- Close to the eye shots no rabbit. (Nära ögat skjuter ingen hare.)

- Hey! What are you for a one, I don't feel again you! (Hej vad är du för en, jag känner inte igen dig!)

- Do not if it! (Gör inte om det!)

- And now we will have some bone streching! (Och nu tar vi oss en bensträckare!)

- Keep the gear, it's always. (Behåll växeln, det är jämnt.)

 

tillbaka till Jeanettes sida