I grow up on  Källö-Knippla,
in
Öckerö municipality
,
it is 10 Islands

Pictures from Stens & my Childhood!

Kalvsund, Grötö,  Fotö, Hönö, Öckerö, Hälsö, Bohus-Björkö, Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö.

My parents  Karin & Göte Karlsson.
My brother is Sten. My husbond is Gerry

Pictures from my room...and i still got them!!

Katten

Afrika 

1 - 2 klass gick vi på Knippla småskola,
3 - 6 klass på Källö skola

När vi skulle börja sjuan fick vi gå på Stenskolan på Hönö,
(den nya Brattebergsskolan var inte klar.)
Den blev klar året efter där gick vi två år.

Klasskamraterna i 7:e klass heter :

Överst fr v:

  Britta,  Hyppeln
Bo, Knippla
Hans, Kalvsund
Roger, Grötö
Erkki, Rörö
Stig, Hyppeln
Bo, Hyppeln

Mitten fr v:

Janet, Knippla
Jag själv, Knippla
Linda, Knippla
Bengt, Knippla
Ewa, Rörö
Lena, Rörö
Rolf, Knippla
Egon, Knippla

längst ner fr v:

Annika, Hyppeln
Pierre, Rörö
Kathe, Knippla
Barbro, Knippla
Els-Marie, Knippla
Rigmor, Knippla
Lillemor, Knippla

Ej med på bild:

Elisabeth,Hyppeln
Solveig, Rörö

www.najses.se  - many Pictures of Islanders .......!!!!!

setstats 1

setstats 1

setstats 1

setstats
Powered by counter.bloke.com