Här har jag samlat en sida som handlar om

Dialekter Källö-Knippla

Bilder från förr - Källö-Knippla
 

DIALEKTNAMNEN

SVENSK BENÄMNING

   

BERG O UDDAR

Sôrrehôvvet Södra huvudsberget
Västhôvvet Västra huvudsberget
Hamnberget Hamnberget
Smöwekôl Smygkullen
Lögekôl Lögekullen
Petters kôlle Petters kulle
Rönekôl Runda kullen
Munters ôdde Munters udde
Linnevigshôvvet Linneviksberget
Galekôl Mås- (trut) kullen
Källö sale Källö sadeln
Dyhôlekôl Dyhålekullen
Källö ôdde Källö udde
   

DAMMAR

   
Plåmsedammen Plumsdammen
Gråmsedammen Grumsdammen
Lella sygestôva Lilla sjukstugan
Stora sygestôva Stora sjukstugan
Tanglôppedammen Tångloppsdammen
Hambergsdammen Hamnbergsdammen

Lången
Blaaen 
Salten
Tösedammen

Källe damma

Källö dammar
Rönnekôllsdammen Runda kullens damm
Rörtöppsdammen Rörtoppsdammen
Dyhôla Dyhålan
   

VIKAR

   
Daleviga Dalviken (Ottos vik)
Bôlta Bultarna
Katteviga Kattviken
Bratten Branten
Gamla hamna Gamla hamnen
Olas vig Olas vik
Klas-Annerses vig Klas-Anders vik
Slaktebratten Slaktbranten
Stôggens vig Styggens vik
Källesmôwa Inre delen av Källösmygen
Norra delen av Källesmôwa Norra delen av Källösmygen
Västra delen av Källesmôwa Västra delen av Källösmygen
   

MERA VIKAR

   
Källekast (Vadkast) Källö kast (Vadkast)
Galekôllsviga Mås- (trut) kullen
Brinnare berga Brinnande bergen
Tangeviga Tångviken
Tangevikssten Tångviksstenen
Stenviga Stenviken
Lella Rôddeviga Lilla Rötterviken
Stora Rôddeviga Stora Rötterviken
Saramors tomt o källa Mor Saras tomt och källa
Källe valänne Källö vadlandning
Tramparsviga Tranbergsviken
Linneviga Linneviken
Tretallsreden Tretallriken
Blankas vig Blankas vik
Bosten  
Ombådsbrôgga Ångbåtsbryggan
Laberget  
Ullas vig Ullas vik
   

SKÄR O BÖAR

   
Lella kula Lilla kulan
Stora kula Stora kulan
Stora djulbratteskärt Stora Djupbranteskäret
Källeskära Källöskären
Dyhôlekôlsbôen Dyhålekullsbådan
Lögeskärt Lögeskäret
Falkens bôe o. bratt Falkens båda och brant (djup)
Gryda Grytan
Gunnela  
Bådeskärt Båtskäret
Udre skär Yttre skäret
Brockarsskärt Brockarskäret
Oxeskärt Oxskäret
   

BRUNNAR

   
Dalebrunn Dalbrunnen
Agustas brönn  
Sôrehôvvesbrönn Södra Huvudsbrunnen
Pontuses brönn  
Fähusbrönn  
Föreningsbrönn  
Manduses Brönn  
Anderses-Kalles brönn Anderssons - Kalles brunn
Hertviges brönn Hartvigs brunn
Klases brönn Klaes brunn
Nye brönn Nya brunnen
Munters brönn Munters brunn
   

DIALEKTORD

SVENSK FÖRKLARING

   
A  
   
atter akter, där bak
   
B  
   
basse vittling
bulster bolster
bunntröja stickad tröja
buskeblyw pågålig, framfusig
bussarong blåblus
brôda bråka
bröträ brödspade, bakspade
brötäcke vävda smala trasmattor som användes vid baket
bôl ärmlös undertröja
bônnle´ mycket försmädlig, illmarig
bôrja köpa på kredit
   

D

 
   
dralôdda byrå
drög kälke
   

F

 
   
fantefor slagsmål (även kallad "krackel")
frössen frusen
förfötta sticka nya fötter i strumporna
   

G

 
   
gärninga handarbete
   

H

 
   
hawe trädgård
hawrebôrste igelkott
hysta kasta t. ex boll
håla slinta, halka
hålt halt ( halt väglag)
hälera mellan skulderbladen
hôser strumpor
   

I

 
   
illful illmarig, full i sjutton
   

K

 
   
kinne bio, (biograf)
klånkemjölk klimpmjölk
knallar gårdfarihandlare
kneckekävle knaggkavel
kn´öwann degspad
krackel slagsmål, bråk
krógete krokig
   

L

 
   
försmädlig
lonket ljummet
lyngn ljung
lys ljus
lóen luden
lörfôra kalsonger
lôwa brö få fin färg på brödet
lôwe låga
   

M

 
   
mörtinga skymningen
   

N

 
   
náver katt (fick inte säga katt på fiskebåten, sa náver)
neg kärve
   

O

 
   
ottesòng julotta
   

P

 
   
pärer päron
   

R

 
   
rås isränna
rôdet ruttet
   

S

 
   
sanka samla ihop
såww såg
skamstyg elakt, styggt (göra något av elakhet)
skener skridskor
skyweskärra skottkärra
slabat förkläde
slankar rester av t ex mat
sleba draga
smeda influensa, smitta
sperre småmakrill
strannköfta kofta, tröja
swillfod husgrund
swir svider
såcket, sack sjunkit (t ex sjunket skepp)
särk damlinne
   

T

 
   
tyda gråta
tyyr räcker till
töffler träskor
   

W

 
   
walkekaga en kaka av blandat råg- och vetedeg med tillsats av socker o smör
   

Ä

 
   
ätterbagare personer som kom och bakade tjocka kakor efter själva baket
   

UTTRYCK FRÅN KÄLLÖ-KNIPPLA

   
ed e kran me skea ät lite med skeden
hu va så frössen hon var så frusen
inte buskeblyw pågålig, framfusig
hade släng sällskap med pojke eller flicka
ble inte ve meg blev upprörd och kunde inte bli lugn igen
va sad kwellshuge vilade i skymningen
han hade känning åt et han var inte nykter
han var i töfflera        -   "   -
vår fru går på fallane födder skall snart ha barn
hu ä nock inte som hu ska vära hon är antagligen med barn
en ska inte swé allt som ä lôet för de låktar så usselt man ska inte bränna allt som är ludet för det luktar så illa, d v s man skall inte lyssna på skvaller
   

TALESÄTT, ORDSTÄV

   

Den dagen August "Fosterlands August" kom fick icke Ture någon mat, sa han.
(Predikanten August kom på besök, det var sån´t ståhej att ingen mat hanns lagas till Ture.)
 

Ingen fara skedd sa Wing´sen när han kullseglat och två drunknat. (Bara två av dem drunknade)
 

Han räcker la deg också, han råckte en katt i Torslanda, sa Granberg om sjukdomar. (Han kan väl inte bota dig också...)

   

Du förstår la skôj sa bonnen när han håggde hôvvet å tuppen!

   

Nu blir det snart uppehåll för nu kan jag klöppa herrbyxer.
(Molntäcket spricker snart upp så man kan se blå himmel mellan skyarna....

 

UR EN LESEPÔJKS MINNEN (ömål)

 

På tal om sejling, så kommer jag ihåw en gang när vi geck å leste, den gangen hade vi laant farbror Annerses jolle. När vi skölle sejla hem ifrå Öckerö, så hade han friskat i vinn så möt, så vi revva så möt som fanns å revva, å han velle ändå inte bära sejjela, udan han la kaanten unner. 

Vi va ju heller inte tånga, så de blee ju inte möt tynge på lovartskaanten. Men vi tog öss hem te slutt, men de var då inte mer heller.

Så vitt jagkan komma ihåw så va nåck inte tösere me den gaangen.

Osvald Åberg

 

Ortnamn - 

Förklaringar varför det heter t ex
"Sörrehövvet"
 

Bilder från förr - Källö-Knippla


Dialekter

ORDBOK ÖVER SVERIGES DIALEKTER (OSD


 tillbaka till index